Broncongres

Het Waterkwartier is volop in ontwikkeling. Er zijn steeds meer mooie initiatieven waar we trots op zijn. Tijdens het jaarlijks Broncongres laten we zien wat afgelopen tijd goed ging en kijken we vooruit naar het komend jaar.

Tijdens het Zomerfestival van 2023 werkten meerdere organisaties voor het eerst samen. Dat gaf een sterk gevoel van verbinding En eigenlijk stond het hele Zomerfestival in dat teken. In het verlengde hiervan werd het congres vormgegeven. Een moment waarop zichtbaar wordt wat er allemaal gebeurt in de wijk, waarin alle organisaties die actief zijn binnen het Waterkwartier, de gelegenheid krijgen om een korte presentatie te geven.
Denk hierbij aan: sociale partners, verenigingen, fondsen, wijk- & buurtcentra.

DOEL:
Het doel van dit broncongres is delen wat we hebben gedaan, doen en willen gaan doen. Zodat er meer verbinding, afstemming en kruisbestuiving ontstaat. Samenwerking zonder dat dit ten koste gaat van de identiteit van de organisatie. Bovendien wordt zo zichtbaar voor subsidieverleners en fondsen zichtbaar doen en te weeg brengen in de wijk.

MIDDEL:
Dit broncongres is een middel om te verbinden, samen te werken, af te stemmen en vooral ook elkaars kwaliteiten te ontdekken. Elke deelnemer mag zijn of haar eigen initiatief in een paar minuten (creatief, ludiek en/of feitelijk) presenteren Zo wordt de organisatie uitgedaagd om zichzelf kernachtig neer te zetten. De kracht van het weglaten, zullen we maar zeggen.

SOCIALE PARTNERS:
Hiermee bedoelen we alle organisaties die actief een bijdrage leveren binnen het sociale domein. Door het delen van wat geweest is en van de plannen voor het komend jaar, willen we de mogelijkheid creëren tot meer samenwerking, ook met organisaties die niet zo voor de hand liggen. Ook zijn er misschien mogelijkheden bij fondsen waar nog niet eerder aan gedacht is.

VERENIGINGEN:
Verenigingen zijn breed vertegenwoordigd binnen het Waterkwartier. Door te delen wat er gebeurt, kunnen ook hierin meer samenwerkingen ontstaan. Daardoor kunnen we de inwoners van de wijk nog meer betrekken.

FONDSEN:
De wijk Waterkwartier en haar organisaties, bewonersinitiatieven en inwoners kunnen niet zonder de inbreng van fondsen. Uit diverse gesprekken weten we, dat lang niet iedereen de fondsen weet te vinden. Daarom is het belangrijk dat ook de fondsen zich presenteren bij dit broncongres. Wellicht komt er wel een leuk initiatief voorbij dat perfect bij jullie fonds past en kan er samenwerking ontstaan.

WIJK- & BUURTCENTRA:
Waterkwartier kan natuurlijk niet zonder de wijk- en buurtcentra. Deze belangrijke bronnen in de wijk zijn essentieel voor de verbinding tussen bewoners en een effectief middel tegen eenzaamheid. Ook hier is het goed om elkaars mogelijkheden te leren kennen, af te stemmen en samen te werken.

GEMEENTE ZUTPHEN:
Naast de fondsen geeft de gemeente Zutphen de grootste financiële impuls in de wijk. En het laat zich niet altijd in koude cijfers vertalen wat de impact is geweest van de verstrekte subsidies. Door het organiseren van dit congres willen we een warme impressie geven van wat er met alle subsidies mogelijk wordt gemaakt binnen het Waterkwartier.

BRONCONGRES:
Deze eerste keer hebben we voor een dagdeel gekozen met aansluitend een lunch. Op deze manier kan iedereen tijdens de lunch even netwerken en doorvragen op wat ze in de presentatie hebben gehoord of gezien.

UITNODIGING:
We doen ons best om het gehele netwerk dat we kennen uit te nodigen, maar mocht je er geen hebben ontvangen dan is dit de uitnodiging aan jou of jouw organisatie: je bent welkom op 12 december! Vul gewoon het opgave formulier in.

INSCHRIJVING: Inschrijving is belangrijk, voor de lunch en ook voor het indelen van het programma. Vul het formulier zo volledig mogelijk in, dat helpt ons met het maken van het programma.