Stichting Waterkwartier

Het Waterkwartier is een wijk gelegen in het oosten van Zutphen, een historische stad in de provincie Gelderland in Nederland. De wijk is vernoemd naar de belangrijkste waterweg die door de wijk loopt, namelijk de Berkel.

Het Waterkwartier is een gemengde wijk met een diverse bevolkingssamenstelling. Het bestaat uit zowel sociale huurwoningen als koopwoningen, en er wonen veel verschillende nationaliteiten samen. Hierdoor heeft de wijk een levendige en kleurrijke uitstraling.

In het Waterkwartier is veel te doen voor jong en oud. Zo zijn er diverse sportverenigingen, zoals voetbalclub AZC, karate vereniging Budo Kai ANDÔRÉ en volleybalvereniging WSV Zutphen. Ook is er een buurtcentrum “Waterkracht”, waar verschillende activiteiten worden georganiseerd voor de bewoners van de wijk.

Verder is het Waterkwartier gunstig gelegen ten opzichte van het centrum van Zutphen. Hierdoor is de wijk goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Al met al is het Waterkwartier een levendige en diverse wijk met veel mogelijkheden voor sport, ontspanning en cultuur.

We streven naar een bruisende leefbare wijk, waarin iedereen zicht Thuis voelt. Door verbindingen te leggen en elkaar te stimuleren en te helpen zijn wij ervan overtuigd dat we een bijdragen leveren aan alle bewoners van deze mooie wijk.

Geschiedenis Stichting Waterkwartier

Het Waterkwartier is een relatief jonge wijk in Zutphen, die is ontstaan in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. De wijk is gebouwd op het voormalige terrein van de Zutphense IJzergieterij, die in de 19e eeuw een belangrijke rol speelde in de industriële ontwikkeling van Zutphen.

Na de sluiting van de ijzergieterij werd het terrein herontwikkeld tot een woonwijk, die aanvankelijk vooral bestond uit sociale huurwoningen. In de loop der jaren zijn er echter ook steeds meer koopwoningen bijgekomen, waardoor de wijk een gevarieerde uitstraling heeft gekregen.

In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw heeft het Waterkwartier te maken gehad met problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Er was sprake van overlast, criminaliteit en verloedering van de woningen en de openbare ruimte. Om deze problemen aan te pakken, werden er diverse maatregelen genomen, zoals de sloop van verouderde woningen en de verbetering van de openbare ruimte.

Tegenwoordig is het Waterkwartier een levendige en diverse wijk, waar veel verschillende nationaliteiten samenleven. De wijk heeft een eigen identiteit en wordt gekenmerkt door de ligging aan het water, de gevarieerde bebouwing en de vele voorzieningen voor sport, ontspanning en cultuur.

Sociale organisaties

In het Waterkwartier zijn diverse sociale organisaties actief die zich inzetten voor de bewoners van de wijk. Hieronder volgt een overzicht van enkele van deze organisaties en hun activiteiten:

1. Stichting Buurtcentrum Waterkracht: Deze stichting beheert het buurtcentrum in het Waterkwartier, waar diverse activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Zo zijn er bijvoorbeeld een eetcafé, een kookclub, taalcursussen en creatieve workshops. De stichting heeft als doel om de sociale cohesie in de wijk te versterken en de participatie van bewoners te bevorderen.

2. Speeltuinvereniging De Bult: Deze vereniging beheert de speeltuin aan de Bult van Ketjenstraat in het Waterkwartier. De speeltuin is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar en biedt diverse speeltoestellen en activiteiten, zoals een zandbak, een kabelbaan en een voetbalveldje. De vereniging organiseert ook regelmatig activiteiten, zoals knutselmiddagen en bingo-avonden.

3. Wijkteam Waterkwartier: Dit wijkteam bestaat uit professionals die werken op het gebied van jeugd, zorg, welzijn en veiligheid. Het team heeft als doel om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren en de bewoners te ondersteunen bij diverse vraagstukken. Het wijkteam werkt samen met andere organisaties in de wijk, zoals de politie, het jongerenwerk en de woningcorporatie.

4. Voedselbank Zutphen: De Voedselbank Zutphen is een organisatie die wekelijks voedselpakketten verstrekt aan mensen die tijdelijk niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De voedselbank heeft ook een uitgiftepunt in het Waterkwartier, waar bewoners terecht kunnen voor een voedselpakket.

5. Stichting Welzijn Zutphen: Deze stichting biedt diverse vormen van ondersteuning en dienstverlening aan bewoners van Zutphen, waaronder ook het Waterkwartier. Zo biedt de stichting bijvoorbeeld maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk en ouderenadvies. Ook organiseert de stichting diverse activiteiten en cursussen in de wijk.

Ijsselfit:
IJsselfit is een beweegprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor bewoners van het Waterkwartier en andere wijken in Zutphen die behoefte hebben aan een gezonde leefstijl. Het programma is een initiatief van de gemeente Zutphen en wordt uitgevoerd door Sportservice Zutphen in samenwerking met diverse lokale partners.

Het doel van IJsselfit is om bewoners van het Waterkwartier te stimuleren om meer te bewegen en gezonder te leven. Het programma richt zich op mensen die weinig bewegen of een ongezonde leefstijl hebben en hier graag verandering in willen brengen.

IJsselfit bestaat uit diverse onderdelen, waaronder:

1. Beweegactiviteiten: Er worden verschillende beweegactiviteiten georganiseerd, zoals wandelen, fietsen, zwemmen en fitness. Deze activiteiten worden begeleid door professionele trainers en zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

2. Gezonde voeding: Er wordt aandacht besteed aan gezonde voeding en er worden workshops georganiseerd over gezonde voeding en koken. Ook worden er gezonde snacks en maaltijden aangeboden tijdens de activiteiten van IJsselfit.

3. Coaching en begeleiding: De deelnemers worden gecoacht en begeleid door professionals en vrijwilligers. Zij helpen de deelnemers bij het stellen van doelen, het bijhouden van hun voortgang en het behouden van hun motivatie.

4. Sociale activiteiten: Naast beweeg- en voedingsactiviteiten worden er ook sociale activiteiten georganiseerd, zoals gezellige bijeenkomsten en uitjes. Hierdoor leren de deelnemers elkaar beter kennen en ontstaat er een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid.

IJsselfit is een succesvol programma gebleken en heeft al veel bewoners van het Waterkwartier en andere wijken in Zutphen geholpen om gezonder en actiever te leven.

Stichting Waterkwartier zutphen:
Stichting Waterkwartier is een wijkontwikkelingsorganisatie in Zutphen die zich richt op het bevorderen van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk Waterkwartier. De stichting werkt hierbij samen met bewoners, lokale organisaties en de gemeente Zutphen.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de stichting is het versterken van de positie van bewoners in de wijk en het stimuleren van hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van de wijk. Dit doet de stichting onder andere door het organiseren van activiteiten en evenementen die gericht zijn op het bevorderen van ontmoetingen tussen bewoners en het versterken van de sociale samenhang in de wijk.

Daarnaast is de stichting actief op het gebied van duurzaamheid en het verbeteren van de leefomgeving in de wijk. Zo werkt de stichting aan projecten op het gebied van energiebesparing, groenonderhoud en het verminderen van zwerfafval.

Stichting Waterkwartier is een belangrijke partner voor de gemeente Zutphen bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk Waterkwartier.

Heb je een vraag en wil je graag in contact komen met Stichting Waterkwartier? Of heb je een goed idee?

Vul het onderstaande formulier in en klik om verzenden om met ons in contact te komen?